Miksi Avetsu?

Avetsun kautta voit kompensoida hiilipäästöjäsi ja samalla tukea togolaisen kylän kehitystä.

Avetsu on ewén kieltä ja tarkoittaa tiheää metsää. Ewén kieltä puhutaan Togossa ja Ghanassa. Olemme aloittaneet metsityksen Togon maaseudulla. Metsäkato on ollut Togossa voimakasta, nykyisin maan pinta-alasta vain 5 % on metsää.

Laajat puuttomat, ruoan tuotantoon raivatut alueet, ovat alttiita sekä kuivan kauden tuulen että sadekauden tulvien aiheuttamalle eroosiolle. Ravinteikas maa ja sen myötä edellytykset hyville sadoille poistuvat. Metsitys muuttaa viljelyolosuhteita paremmiksi, koska pienilmastot metsien lähellä muuttuu ja tuulten vaikutus heikkenee.

Puuta tarvitaan joka päivä ruoan laittoon ja parin kymmenen vuoden päästä puusta alkaa olla pula. Metsää on suojeltava, mutta sitä on myös voitava hyödyntää. Osa istuttamistamme puista on nopeakasvuisia, ja ne voidaan käyttää energiaksi. Puu hiilletään, säkitetään ja kuljetetaan kaupunkeihin ruoan valmistusta varten.

Togolaiset kokevat arjessaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Sateet eivät tule samalla tavalla kuin aiemmin, mikä hankaloittaa merkittävästi maanviljelyä. Sadot ovat yhä useammin huonoja yllättävän kuivuuden tai liian suuren sadannan vuoksi. Ilmaston lämpenemisen torjunta vähentää köyhimpien maiden ruoantuotannon haavoittuvuutta. Metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja näin lieventävät kasvihuoneilmiötä.

 

 Kompensoi