Metsitystä ja motivointia

 

Togolainen Avetsu-osuuskunta istuttaa puita ja hoitaa taimivaiheen kitkennän sekä toteuttaa palovartiointia ja palosuojelua. Lisäksi osuuskunta organisoi taimitarhoja ja motivoi kyläläisiä puun istutukseen. Keväällä 2017 perustimme taimitarhan Nyamassilaan, Togon keskiosaan, ensin Teak-puita varten ja jatkossa toimintaa laajennetaan muihin alueelle sopiviin puihin.

Metsää istutetaan muutaman hehtaarin lohkoihin, joiden väliin jätetään palokäytävät. Noilla käytävillä viljellään ruokakasveja. Metsälohkojen reunaan istutetaan puita, joiden tiedetään estävän palon etenemistä kuten Gmelina ja Eucalyptus. Taimivaiheessa olevan metsän suurin uhka on juuri tulipalot. Toinen vakava uhka ovat vuohet, kunnes puut ovat kasvaneet sen verran, että vuohi ei latvaan yllä, eikä jaksa kaataa puuta.

Avetsulla on kaksi linjaa:

1.Hiilinielun toteutus ja myynti

2.Metsän kasvatus ja puun jalostus

Vuosittaisella seurannalla ja raportoinnilla varmistetaan, että puustoa hyödynnetään korkeintaan sen verran kuin kasvu ylittää myydyn hiilinielun määrän.

 

Varojen käyttö

 Toiminta on kestävällä perustalla, kun osa varoista käytetään organisaatioon. Verkkosivujen tuottaminen ja ylläpito, kasvun seuranta ja raportointi sekä koulutuksen organisointi vaativat osan resursseista. Toiminta on kuitenkin tehokasta, sillä yli 80 prosenttia rahasta käytetään kohdealueella palkkoihin ja maavuokriin.

 

 

 

 Yrityksestä

Mikko Juvosen Togoon perustama Misakstogo SARL. on toiminut vuodesta  2010. Aluksi kuljetusliiketoimintaa oli kärkenä muutamalla Suomesta laivatulla kuorma-autolla. Tämä osoittautui kuitenkin liian vaikeaksi toiminta-alueeksi ja se liiketoiminta lopetettiin. Nyt keskitymme kirjapainokoneiden kauppaan Togossa ja sen naapurimaissa. Misaks Togo työllistää vuonna 2017 vakituisesti kuusi togolaista.

Vuosina 2015 ja 2016 metsitystä aloiteltiin Misaks Togon alaisuudessa. Metsityshanketta varten perustettiin Avetsu-osuuskunta, koska toiminta sisältönsä ja rahoitusrakenteensa suhteen poikkeaa Misaks Togon toiminnasta. Avetsu työllistää nyt toiminnan alussa vakituisesti 4 togolaista ja lisäksi kausitöissä kymmenkunta. Metsäpinta-alan kasvaessa työllisyysvaikutus on merkittävä.